Stigende priser på trykkfarger

På grunn av økninger i en rekke kostnader forventes prisen på trykkfarger å øke i hele Europa. Det er en tilfeldighet med flere forskjellige faktorer som til dels har noe å gjøre med koronakrisen.

Spesielt øker prisene på pigmenter, petrokjemiske produkter, vegetabilske oljerivater og fraktkostnader.

I en nylig pressemelding sa European Printing Ink Association (EuPIA) at de allerede ser den samlede effekten av de forskjellige faktorene. Mens medlemmer av EuPIA fortsetter å jobbe hardt for å minimalisere påvirkningen, kan det ikke unngås at det påvirker prisen på blekk.

Prisene på pigmenter blir presset av høy etterspørsel og miljøkrav
Allerede tidlig i første kvartal 2021 har det vært globale prisøkninger på pigmentråvarer. Drivkreftene er først og fremst høy etterspørsel i alle bransjer, samt større innenlandske (miljø) krav i produsentlandene. Dette resulterer i en ubalanse i tilbud og etterspørsel, samt generelt høyere kostnader for pigmentkomponenter.

Prisøkninger varierer veldig fra region til region, noe som skyldes betydelig høyere fraktkostnader. Lastekapasiteten er betydelig redusert under koronakrisen, noe som har resultert i både høyere priser og lengre leveringstider. Alt med økt usikkerhet som et resultat.

Stigende kostnader for petrokjemi
Parallelt med pigmentene har de petrokjemiske råvarene (f.eks. UV-harpikser, polyuretanharpikser, løsningsmidler og akrylharpikser) blitt dyrere.
Allerede i andre kvartal 2020 økte kostnadene i de fleste petrokjemiske segmenter. Mangel på epoksyharpikser og stor etterspørsel etter polypropylenglykoler (som f.eks. brukes til å lage fleksible skum) har presset prisene opp.

Ugunstige værforhold forringer produksjonen av vegetabilsk olje
Palmeoljeproduksjonen er den laveste på tre år, og lagre kan ikke kompensere for mangel på forsyning. Alvorlige værforhold i USA og tørke i Latin-Amerika har delvis ødelagt soyabønneoljeproduksjonen. Samtidig har kinesisk import og forbruk økt mer enn forventet. Denne ubalansen i tilbud og etterspørsel har påvirket prisene på vegetabilske oljer og deres derivater, som alkydharpikser og estere, som er ryggraden i trykkfargen som brukes i både emballasje- og publikasjonstrykk.

400% økning på frakt
Det underliggende problemet som påvirker all global handel er den kraftige reduksjonen i verdens skipsfart som skyldes koronakrisen. I tillegg skal tradisjonell containertransport ha blitt mer kaotisk, med det resultat at containere har blitt sendt til feil havner eller til havner der de ikke raskt kan omfordeles.
Gapet mellom kundebehov og mangel på tilbud har resultert i en alvorlig global mangel på fraktkapasitet. I følge EuPIA har containerprisene mellom Kina og Europa steget med mer enn 400% siden 4. kvartal 2020.

Sammenfatning
Råvarer og frakt utgjør størstedelen av den totale kostnaden for å produsere trykkfarger. Det er derfor å forvente at et begrenset tilbud kombinert med økende etterspørsel fra andre næringer vil føre til høyere trykkfargepriser. På toppen av dette kommer de kraftig økende fraktkostnadene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: