Eske i bølgepapp holder ferskvarer kjøleskapskalde

Mondis bølgepappeske holder ferskvarer på en temperatur på syv grader Celsius i opptil et døgn.

Mondi, en av Europas største produsenter av emballasje, er spesielt fokusert på bølgepapp. Selskapet lanserer en pappeske for e-handel, kalt BCoolBox, som er så tett og dermed isolerende at den kan holde temperaturen på innholdet i esken på rundt syv grader Celsius i opptil 24 timer.

BCoolBox er laget av 100 prosent resirkulerbar bølgepapp og som annen bølgepapp kan den også printes på. Både et ytre og et indre lag av bølgepapp brukes, så det er ikke behov for polystyren eller andre isolasjonsmaterialer. I likhet med vanlige kjøleposer og kjølebokser forlenges den effektive kjøletiden når forskjellige typer kjølevæske kan plasseres mellom matvarene.

Ifølge Mondi er den største fordelen med deres nye emballasjekonsept at distribusjonen av de ekstra sensitive matvarene nå kan skje uten bruk av kjølebiler, slik at maten nå kan distribueres sammen med alle andre e-handelsprodukter. Videre mener produsenten at en annen fordel er at varene kan leveres selv om mottakeren ikke er hjemme, da innholdet ikke trenger å settes i kjøleskapet umiddelbart. Emballasjekonseptet er utviklet i tett samarbeid med en kunde, og de er åpne for videre utvikling av konseptet med andre kunder.

Kan emballasjen også brukes til å holde produktene varme? Mondis svar er at dette spørsmålet ennå ikke har blitt undersøkt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: