Interntrykkeriene klare for en ny hverdag

De interne trykkeriene er på ingen måte uberørt av pandemi og restriksjoner. Nå forbereder de seg på en ny hverdag, der de igjen kan fokusere på verdiskapning.

Temaer for alle
Et bredt spekter av hustrykkerier – interntrykkerier, fra statlige og kommunale til trykkerier hos universiteter og finans, benyttet anledningen da Canon inviterte til en tettpakket «forumdag» ved hovedkontoret på Holmlia. Programmet favnet som vanlig bredt, fra miljøkompensering av papir til Politihøgskolens grafiske utfordringer, i tillegg til teknologivisninger i Canons Image Factory.

MIljøsaken blir stadig viktigere
Digital og papirbasert informasjon lever side om side, og det er mange oppfatninger om hvilket miljøfotavtrykk de setter. Magnus Thorkildsen fra Two Sides hadde tatt mål av seg til å avlive noen myter om papirets miljøpåvirkning og belyse hvorfor valget mellom trykksak og digital informasjon ikke er opplagt, heller ikke når det kommer til bærekraft. Naturlig nok er dette et tema som opptar mange i grafisk bransje, interntrykkeriene intet unntak.

– Mange overser at 72 prosent av alt grafisk papir i Europa er resirkulert, og at de fleste trykksakene her hjemme er produsert med trefibre fra “kortreiste” råvarer, understreket Magnus. Samtidig etterlot han ingen tvil om at miljøsaken vil være enda viktigere for bransjen i fremtiden, både for kundene og for de ansatte. – Derfor er det ingen vei utenom bevisste miljøvalg. Tilby gjerne klimakompenserte trykksaker, men husk at klimakompensasjon ikke betyr at man kan gjøre som man vil. Og viktigst av alt; ikke vent på kundene, men ta initiativet selv, rådet Magnus Thorkildsen.

Miljøsaken er viktigere for kunden, for bedriften og for medarbeiderne enn den var før. Også ved rekruttering, poengterte Magnus Thorkildsen fra Two Sides. Ungdommen svarer “bedriftens miljøprofil” som et av de viktigste kriteriene ved valg av arbeidsgiver, det er helt annerledes enn for få år siden.

Nøkkelen er verdiskapning
Oppfordringen om å innta førersetet ble fulgt opp av Ole-Bengt Moe fra Moementum, som var opptatt av å bevisstgjøre hvilken verdiskapning interntrykkeriene kan tilby organisasjonen sin.

– Oppsøk markeds- eller informasjonsavdelingen og vis dem hva dere kan tilby. Canons Insight-rapport viste at 75 prosent av de grafiske kundene ønsker mer rådgivning fra sin grafiske leverandør, mens bare 20 prosent opplever at de faktisk får det. Det viser hvilket potensial som finnes akkurat her, poengterte Ole-Bengt, som har samarbeidet nært med Canons nettverksgruppe for interntrykkerier gjennom flere år og kjenner denne delen av bransjen godt.

Canons Berte Kristensen leder nettverksgruppen for interntrykkerier og er opptatt av hvordan denne delen av bransjen kan utvikle tjenestene sine. Her viser hun frem en informasjonsbrosjyre fra et kommunalt hustrykkeri, pluss kinobilletter som er personifisert med QR-kode, navn og setenummer, brukt som julegave for ansatte.

Avsluttet med teknologivisninger
Canons Berte Kristensen oppsummerte hvordan Politihøgskolen løste sine utfordringer gjennom ny produksjonsløsning og ny arbeidsflyt i Prisma Prepare.

– En av utfordringene var å flytte utskriftsjobber over en viss størrelse fra korridormaskinene til hustrykkeriet, noe vi har automatisert i arbeidsflytløsningen, fortalte Berte, før hun tok med de rundt 25 deltagerne på teknologivisninger i Canons produksjonssenter Image Factory. Der fikk de nærmere innblikk i utviklingen innenfor aktuelle områder som arbeidsflyt, etterbehandling, nye storformatmaterialer og digitaltrykk.

Her får deltagerne et innblikk i nyeste imagePRESS-teknologi fra Canons Kristin Johansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Samarbeidet mellom Koenig & Bauer og Durst bærer frukter

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Koenig & Bauer Durst GmbH hadde nylig verdenspremiere på den moduloppbygde VariJET 106. Det er en digital arkmaskin for kartongmarkedet. Den er, som firmanavnet antyder, utviklet i et fellesskap mellom trykkerileverandøren Koenig & Bauer og Rolls Roycen blant storformatprintere – Durst.

Publisert av: 

Future Book Forum 2021: Transformering av den trykte boken gjennom bærekraftig innovasjon

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressebilde

Bærekraft blir viktigere og viktigere for alle aktører i bokbransjen. Med det økte fokuset på bærekraft handler årets Canon Future Book Forum om å fremme bærekraftig innovasjon i alle deler av forlagsbransjen – fra hvordan bøker produseres, distribueres og er tilgjengelige for deres avtrykk på vår hverdag.

Publisert av: 

Fra glade gubber til e-handel

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilde

System for virkelig å kunne e-handle med trykksaker. Og da også komplekse former for emballasje. Det er dette det tyske selskapet Cloudlab gjør i år. Dette raskt voksende selskapet – fra 50 ansatte i vår til 75 nå – brukes av de tyske nettrykkeriene, samt trykkerier rundt om i verden og siden en tid tilbake nå også flere steder i Skandinavia.

Publisert av: