Ettiketto Group har kjøpt Skipnes Etikett AS

Daglig leder i Skipnes Etikett, Geir Hagen samt et konseptbilde av det nye bygget til Skipnes. Pressebilde

Ettiketto Group AB, eid av Volati, har fullført oppkjøpet av samtlige aksjer i ettikettprodusenten Skipnes Etikett AS. Oppkjøpet styrker Ettiketto Groups markedsposisjon i Norge, hvor Skipnes sammen med Ettiketto AS skal være en av landets ledende etikettprodusenter.

Oppkjøpet skaper ytterligere verdier gjennom synergier som vil forbedre Ettiketto Groups lønnsomhet, heter det i en pressemelding fra Ettiketto Group. Skipnes omsatte for 72 millioner kroner i 2020.

Oppkjøpet av Skipnes er Ettiketto Groups femte oppkjøp siden 2020. Ettiketto Group har en sterk posisjon i Norden og har økt sin årlige omsetning fra cirka SEK 250 millioner i juni 2020 til cirka SEK 850 millioner som følge av de gjennomførte oppkjøpene.
– Ettiketto Group fortsetter å vokse gjennom ytterligere oppkjøp og på grunn av at vi er trygge og langsiktige eiere. Vi er veldig glade for muligheten til å kj@pe Skipnes. Oppkjøpet av StrongPoints etikettvirksomhet i fjor var et strategisk viktig skritt i Norge og nå styrker vi vår posisjon ytterligere der, noe som er i tråd med Ettiketto Groups vekststrategi i Norden, sier Nicklas Margård, sjef for forretningsområdet Industri.

Skipnes leverer selvklebende etiketter til både mat og industrivarer. Selskapet jobber med flexo- og digitaltrykk, og har de siste tre årene gjort store investeringer i ny teknologi og fornyet maskinpark. Skipnes holder til i Trondheim og har 26 ansatte.
– Det er veldig gledelig å kunne ønske Skipnes velkommen til Ettiketto Group. Selskapet har en bred produktportefølje som kompletterer Ettiketto Group sitt eksisterende kundetilbud og en moderne maskinpark som styrker vår produksjonskapasitet. Som ved våre tidligere oppkjøp er det klare synergier og vi ser gode muligheter for øke lønnsomheten betydelig over tid ved å integrere vår eksisterende norske virksomhet med Skipnes. Oppkjøpet skaper en norsk enhet med gode forutsetninger for fortsatt høy vekst, sier Rikard Ahlin, administrerende direktør i Ettiketto Group.

Rikard Ahlin, administrerende direktør i Ettiketto Group. Pressebilde.

«Skipnesgruppen styrker trykkeri- og kommunikasjonsselskapet med salg av etikettvirksomheten,» heter det i pressemeldingen fra Skipnesgruppen.  «Skipnes Etikett AS omsatte i 2020 for ca. NOK 72 millioner med godt resultat og har 26 ansatte. Volati/Ettiketto har ambisjoner om sterk vekst av etikettvirksomheten i Trondheim som blir en base for deres norske etikettsatsing, og salget er en meget god løsning for både ansatte, eiere og regionen.»
«For Skipnesgruppen betyr dette at vi får frigjort ressurser til en enda mer kraftfull satsing på vår kommunikasjons- og trykkeribedrift Skipnes Kommunikasjon AS. Selskapet vil i år investere for nær NOK 30,0 millioner i nytt utstyr samtidig som de flytter til nye lokaler på 3500 m2 i helt nytt bygg på Heimdal i Trondheim. Målet er å skape et moderne trykkerihus for offentlige og private selskaper i hele Norge. Kommunikasjonsdelen vil jobbe med både trykk, grafisk design og digital markedsføring på nasjonalt nivå.»

Om Ettiketto Group
Ettiketto Group utvikler, produserer og selger selvklebende etiketter og egenutviklede etiketteringssystemer. Deres etikettbedrifter jobber med digital- og flexotrykk, screen og inkjet og kan levere alt fra enkel logistikkmerking til kompleks trykt elektronikk. Ettiketto Group kjøper etikettselskaper med mål om å være en ekspansiv aktør i Norden. Siden juni 2020 har Ettiketto Group kjøpt opp Beneli AB, Märkas AB, StrongPoints etikettvirksomhet i Sverige og Norge, Jigraf AB samt Skipnes Etikett AS. Strategien er å bygge videre på de oppkjøpte selskapene og tilføre ledelse, kunnskap, prosesser og økonomiske ressurser. Ettiketto Group har i dag virksomhet i Sverige og Norge, ca 300 ansatte og en årlig omsetning på ca SEK 850 millioner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: