Tyskerne urolige for materialmangelen

I de nordiske landene er trykkeriene bekymret for tilgangen på papir. Spesielt siden finnene nok en gang har valgt å gå til streik når industrien endelig skulle starte opp igjen etter pandemien. Så langt har imidlertid de norske og svenske trykkeriene klart å skaffe nok papir.

I Tyskland har det nå gått så langt at bedriftene ikke bare ser på papirmangelen som noe som bremser veksten. Du ser også en redusert produksjon foran deg. Dette er vist i grafen under fra den tyske grafiske organisasjonen BVDM.

Den blå linjen indikerer hvordan det går for ens egne bedrift, mens den røde linjen beskriver det generelle forretningsklimaet. Den svarte linjen viser hva man tenker om fremtiden. Som man kan se, var man hele tiden optimistiske gjennom pandemien, men nå er det dystrere.

Forretningsklimaet til den tyske trykkeriindustrien.
Kilde/Faksimile: BVDM

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.