Derfor får du ikke de store ordrene

Peter Ollén

Kronikk | Vinner du vanligvis de små ordrene, men mister de store? Kanskje er det fordi du regner feil, selv om du gjør alt riktig. Gjør dette i stedet.

Grovt sett er det grafiske firmaet delt i tre.

  1. De som jobber kreativt og med å forberede jobbene.
  2. Selve produksjonen.
  3. Administrasjonen.

Vanligvis beregner du timepris og tar fortløpende betalt for det kreative arbeidet. Det er oftest rundt 700-1000 kroner i timen.

Når timeprisen skal beregnes i produksjonen, er dette basert på hva maskinen, inkludert bemanning, strøm, overflate, service osv. koster. Jeg vurderer da hvor mange salgbare timer jeg eventuelt kan få per år. På denne måten får du en sum som denne maskinen koster bedriften per solgt time.

Deretter beregner du kostnaden for administrasjon. Selger, administrerende direktør, økonomi, revisjon, reise og julelunsjer. Alt legges sammen. Samlet sett er det nå en betydelig sum fordi de fleste har rasjonalisert i produksjonen, men fortsatt er svært ineffektive når det gjelder administrasjon.

MEN. . .

Administrasjonskostnaden legges nå til timekostnaden for produksjon. Typisk øker timeprisen med godt over 100 prosent, da det ofte er flere som jobber med administrasjon enn produksjon.

Når du da regner med en liten jobb, som tar noen timer i produksjon, belastes den automatisk med en liten mengde administrasjon. En stor jobb, som tar mange timer, må bære en reell administrativ byrde.

Dette blir helt feil.

Gjør i stedet følgende:

Se på hvor mange jobber du gjør per år og del de administrative kostnadene på det tallet. Legg deretter til det beløpet. Juster deretter opp eller ned, avhengig av hvor mye administrasjon du tror denne jobben faktisk vil kreve. De store jobbene vil nå få et relativt lavere administrativt påslag og de mindre får et høyere. Sjansen øker nå for at du skal få lov å gjøre de store jobbene.

I tillegg får du en bonuseffekt. Så langt har den administrative kostnaden vært skjult bak produksjonen. Når den nå i stedet står som en egen kostnad i regnestykket, blir den plutselig synlig og kan stilles spørsmål ved. Utsatt for press, akkurat som produksjonen har gjort opp gjennom årene. Selgerne vil protestere når de må bruke titusenvis av kroner i administrasjon. Diskusjonen starter: Hvordan kan vi jobbe mer effektivt for å få jobber og administrere kundene våre?

Dette har også en bonuseffekt. Du tenker gjennom hva som egentlig er kundenytte og skreller bort alt annet.

Til slutt kan du både vinne de store jobbene og få en administrasjon som fokuserer på hva kunden er villig til å betale for.

Kunden blir fornøyd og du vil være fokusert.

Kom gjerne på seminaret mitt, hver dag under Sign & Print Scandinavia 5.-7. april. Der snakker jeg mer om dette og andre eksempler. Her registrerer du deg gratis. Messen er åpen for alle direkte og indirekte kunder av utstillerbedriftene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.