Foredrag om typografi

Torbjørn Eng ved settemaskina i Fjeld-Ljom, der han har mange timers innsats som medlem i venneforeningens dugnadsgjeng.

I 2021 ga bibliotekar og typograf Torbjørn Eng ut en bok om typografi på eget forlag, «Da typografien ville være kunst» og med den forklarende undertittelen «norsk typografi 1800-1900 – fra nyklassisisme til historisme og den frie retning». 18. mars holder han foredrag på Røros.

Foredraget er åpent for alle, og holdes i forkant av årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner på Vertshuset, Røros, fredag 18. mars.

Boken er på 108 sider og koster 200 kr

Her er en beskrivelse av boken, hentet fra bokhandelen Tronsmo: Typografien har gjennomgått mange stilendringer gjennom tidene, påvirket som den er av tekniske og samfunnsmessige forandringer. Men mens tidligere epoker i boktrykkerkunstens historie – som barokken og jugend – i dag blir sett på som karakteristiske uttrykk for sin tid, har typografien i viktoriatida på slutten av 1800-tallet altfor lenge blitt vurdert nærsynt med vår tids nøkterne briller, og fordømt. Siste del av 1800-tallet var en periode da all formgiving, for eksempel arkitekturen, la sterk vekt på det dekorative. Typografien var naturligvis ikke et unntak, og ble i perioden preget av de to stilretningene historisme og den frie retning.

Ettertidas dom over siste del av 1800-tallet har vært at det var en typografisk nedgangstid. Men den norske faglitteraturen har i liten grad undersøkt det trykte materialet fra denne perioden og boktrykkerfagets stilling. Etter en gjennomgang av fagtidsskrifter, person- og bedriftsarkiver og mye trykt materiale, er «Da typografien ville være kunst» en helt ny og grundig dokumentasjon av århundret.

Ved å vurdere periodens grafiske materiale på dets egne premisser, hevder boka et annet syn enn det som har vært vanlig i faglitteraturen. Skriftstøperiene hadde et rikt tilbud av skrift og ornamenter i tråd med den rådende smaken, og typografene tok i bruk nye grafiske teknikker og muligheter til å skape virkningsfulle og raffinerte trykksaker på det stadig viktigere annonse- og aksidensområdet. Også konkurransen fra det nye litografifaget var avgjørende for den retningen typografien tok. Dette var ingen nedgangsperiode, men det rådet et annet syn på kvalitet, estetisk og funksjonelt, enn i dag.

Lenke til arrangementet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: