Bærekraftfokus gir teknologiskifte

Blekkskrivere overtar etter laserprinterne rundt på arbeidsplassene.

En IDC-rapport utarbeidet for Epson viser at blekkskrivere har forbigått laserskrivere som foretrukket utskriftsteknologi blant virksomheter.

Jon Dahl, Business Sales Manager i Epson Norge.

IDC Info Snapshot-rapporten anslår en årlig etterspørselsnedgang på 2,6 prosent for laserskrivere frem til 2025 i Europa sammenlignet med etterspørselsvekst på syv prosent for blekkskrivere. Dette drives frem av IT-avdelingers fokus på mer klimavennlig kontorutstyr.

Rapporten viser at 65 prosent av IT-beslutningstakere i Europa planlegger å bruke opptil halvparten av IT-budsjettet på anskaffelse av mer bærekraftige produkter og tjenester. Og 78 prosent av dem anser nå blekkskrivere som mer miljøvennlige enn laserskrivere.

– Laserskrivere har lenge vært mest utbredt i næringslivet, men ny blekkteknologi er mer bærekraftig og kostnadsbesparende. Det er veldig gledelig at virksomhetene nå har registrert dette teknologiskiftet, sier Jon Dahl, Business Sales Manager i Epson Norge.

Et bytte fra laser- til blekkskrivere gir fordeler både for den enkelte virksomhet og samfunnet generelt. Utskrifter representerer opptil ti prosent av det totale strømforbruket på et gjennomsnittskontor og varmefri blekkteknologi kan redusere dette med opptil 83 prosent.

– Mindre strømforbruk gir ikke bare lavere kostnader, men også mindre utslipp. Effekten fra én skriver er liten, men reduserte utslipp fra hundrevis, kanskje tusenvis i en global skriverflåte, har stor betydning for samfunnet, sier Jon Dahl.

Beregninger Epson har gjort viser at hvis alle virksomheter i Europa hadde byttet til blekkskrivere, ville energibesparelsen vært nok til å drive 507 000 husstander. Det ville også gitt en besparelse på minst 221 000 tonn avfall og CO2-reduksjon tilsvarende volumet som absorberes av rundt 27 millioner trær på et år.

Blekkskrivere har ikke bare lavere strømforbruk, men også færre bevegelige deler og langt mindre forbruk av rekvisita. Varmefri blekkteknologi trenger heller ikke oppvarmingstid fra enheten slås på eller vekkes fra hvilemodus. Det gir lavere strømforbruk og langt raskere første side ut-tid.

Om IDC Technology Spotlight-rapporten
Utarbeidet for Epson blant IT-beslutningstakere i Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Forventet salg av blekk- og laserskrivere er kartlagt globalt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.