Sviktende rekruttering til grafisk produksjon

Det er laber rekruttering til faget Grafisk produksjonsteknikk.

Media Monitor setter i en artikkel søkelyset på et problem med manglende rekruttering til selve produksjonen innen grafisk bransje.

Det er et økende behov for stillinger i grafisk bransje, alt fra salg og markedsføring til stillinger innen produksjon. Media Monitor har snakket med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, som advarer om mangel på lærlinger innen enkelte fag. Det gjelder Grafisk produksjonsteknikk (fra og med 2019 erstattet Grafisk produksjonsteknikk fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje) og Profileringsdesign. Innen andre fag er det mangel på bedrifter som vil ha lærlinger, men der er det altså motsatt.

Grafisk produksjonsteknikk ble innført i 2019 og tanken var at et bredere fag skulle blåse liv i rekrutteringen til grafisk bransje etter en lang periode med lave søkertall. Dessverre ses grafisk bransje på som et ikke fremtidsrettet yrkesvalg av mange, og velges bort av potensielle elever.

Les hele saken, som ligger åpen hos Media Monitor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: