Finsk papirstreik avsluttet med historisk avtale

UPM og papirarbeiderforbundet har blitt enige om de første bedriftsspesifikke tariffavtalene noensinne for fem UPM-selskaper. Streiken ved UPM-fabrikkene i Finland vil stoppe umiddelbart og ansatte vil gå tilbake på jobb.

Streiken inkluderte UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac og UPM Biofuels-enheter i Finland. UPM starter kundeleveranser på nytt så snart som mulig.

Meklingsmannen la fram forliksforslag til separate tariffavtaler for UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac og UPM Biofuels, og begge parter godkjente dem 22. april.

– Vi er veldig glade for at partene har godkjent alle forliksforslag og at Papirarbeiderforbundets lange streik tar slutt. UPM og forbundet har skrevet historie sammen ved å bli enige om fem bransjespesifikke avtaler, som erstatter papirindustriens gamle avtale fra 1940-tallet. UPMs langvarige mål har vært å bringe tarifforhandlingene til et nivå der vilkårene for arbeidet er best kjent, det vil si de enkelte bedriftene. Forhandlingene fører til avtaler som kommer både bedrifter og ansatte til gode og styrker forutsetningene for å lykkes langt inn i fremtiden, sier Riitta Savonlahti, konserndirektør, Human Resources, UPM.

– I forhandlingene ble mange sider ved kontraktene sett fra et helt nytt ståsted. Prosessen var lang, men til slutt klarte vi å bli enige om ansettelsesvilkår som tar hensyn til behov og spesielle forhold i våre bedrifter. Nye vilkår øker bedriftens og fabrikkenes produktivitet og konkurranseevne og sikrer også gode vilkår for ansatte, sier Jyrki Hollmén, visepresident for arbeidsmarked i UPM.

Kontraktsperioden for de nye avtalene er fire år. Lønnsøkningene er i tråd med gjeldende bransjenorm. Lønnsrevisjoner vil bli forhandlet etter de to første årene. Nye avtaler er strukturelt mindre kompliserte enn den gamle, og sidetallet er omtrent halvparten av den forrige, skriver UPM i en pressemelding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: