Trendrapport viser tro på fremtiden og investeringsvilje

Sabine Geldermann, Director Print Technologies ved Messe Düsseldorf, som er vertskap for Drupa-messen. Foto: Pressebilde

For åttende år på rad har Drupa laget en global trendrapport for den grafiske bransjen. De første resultatene fra 2022-utgaven viser en bedring etter pandemien og en optimisme for de kommende årene. Og at mange ønsker å investere i arkoffset.

Undersøkelsen er basert på svar fra over 500 personer i beslutningstakende stillinger hos leverandører av trykkeritjenester og maskinprodusenter over hele verden. Den ble gjennomført våren 2022. Oppsummert viser resultatene en tro på et oppsving i bransjen og økte investeringer i 2023. Troen på fremtiden er enda større nå enn i 2019, før pandemien.

Sterkest er emballasjeindustrien, men også andre trykkerier viser tegn til bedring. Imidlertid er det regionale forskjeller, i Europa er tilliten for det kommende året mer dempet på grunn av krigen i Ukraina.

«Vet at de må innovere»
Når det gjelder investeringer er det ifølge rapporten stor investeringsvilje.

– Trykkeriene og leverandørene vet at de må innovere for å lykkes på lengre sikt. Sjokkene de siste to årene holdt tilbake investeringene, men undersøkelsen indikerer at industrien forventer at oppgangen vil begynne i 2023. Alle regioner og markeder spår høyere investeringer i det kommende året, sa Sabine Geldermann, direktør Print Technologies ved Messe Düsseldorf, i en pressemelding.

På globalt plan oppgir flere trykkerier at deres økonomiske situasjon er god – i forhold til de som svarer at den er dårlig. For leverandørene var den positive nettobalansen enda sterkere. Også her skiller emballasjemarkedet seg positivt ut, mens bedrifter som driver med for eksempel kommersiell trykking og boktrykk står overfor strukturelle endringer når det gjelder digitalisering – men viser tegn til optimisme for fremtiden.

Emballasjeindustrien investerer i flexotrykk, mens andre trykkerier ønsker å investere i arkoffset og digital tonerteknologi. Illustrasjon: Drupa

Investering i arkoffset
Rapporten tar også for seg utviklingen når det gjelder ulike trykketeknikker. Bruken av arkoffset har fortsatt å gå ned blant kommersielle trykkerier, men har økt på emballasjeområdet. Dette er den mest populære typen trykkpresse for investeringer i 2023 i alle markeder unntatt emballasje, hvor flexotrykk er sterkest.

Digital tonerutskrift øker i alle bransjer, det samme er digital rullmatet inkjet, bortsett fra blant annet trykking av bøker og blader. Etter arkmatet offset er digital toner den mest populære for fremtidige investeringer. Etterbehandlingsutstyr er også noe mange ønsker å investere i fremover.

Resultatene av hele rapporten vil bli offentliggjort i september. Den neste Drupa-messen vil bli holdt på Messe Düsseldorf fra 28. mai til 7. juni 2024.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: