Han er den nye lederen i grafisk bransjeforening

Morten Gunnarshaug (f.v.) Lene Syvertsen Olsson, Kjetil Sjøeng, Ørjan Risanger, Inger Marie Spange, Eirik Bergh og Joe Magnus Ottesen. Foto: Pål Stensaas

Kjetil Sjøeng, daglig leder for Merkur Grafisk, er valgt til ny styreleder for Grafisk bransjeforening etter Jøran Aulin-Jansson. Kjetil rykker opp fra nestleder-posisjonen etter mange års innsats i styret. Kjetil har bred erfaring fra bransjen.

I Merkur Grafisk hadde han en periode rollen som salg- og markedssjef før han inntok lederrollen. Merkur Grafisk er i dag en ledestjerne når det gjelder miljø og bærekraft, et tema som har høyeste prioritet for bransjeforeningen.

Styret
Ny nestleder ble Morten Gunnarshaug, Bodoni. Det ble valgt tre nye styremedlemmer: Ørjan Risanger, HBO Novaprint, Joe Magnus Ottesen, Rolf Ottesen og Eirik Bergh, MCC Norway. Lene Syvertsen Olsson, Fjuz Kommunikasjon og Inger Marie Spange, Storybold Reklamebyrå ble gjenvalgt.
Varamedlemmer er Aage Skar, Skipnes kommunikasjon og Alexander Stand, Fagtrykk.

Æresmedlemmer
Generalforsamlingen i Grafisk bransjeforening har utnevnt Jan Erik Pettersen og Knut Helge Lundeby til æresmedlemmer i foreningen. To hedersmenn som har utmerket seg, hver på sin måte, i arbeidet for å videreutvikle grafisk bransje.

Jan Erik Pettersen etablerte i 1984 Norges første miljøtrykkeri. Takket være en tydelig innsats innen miljø og bærekraft, ble Grøset Trykk en foregangsbedrift i vår bransje. Grøset ble også kåret til Oslos mest miljøvennlige bedrift. I 2019 fusjonerte Grøset med Merkur Grafisk. Jan Erik har vært leder av Osloforeningen og leder av hovedforeningen, og er i dag leder av foreningens seniorgruppe.

Knut Helge Lundeby var inntil nylig leder av familiebedriften Lundebygruppen, et ansvar han arvet fra sin far i 1974. Knut Helge har i alle år arbeidet for å bedre vilkårene for grafisk bransje og for bokbinderne spesielt. Han har i årtier vært medlem av forhandlingsutvalget som legger premissene for arbeidsgiversidens tilbud i lønnsoppgjørene. Lundebygruppen har i hans tid som leder vært gjennom betydelige endringer, et arbeid sønnen Helge Gabriel Lundeby fører videre.

Ærsmedlemskapene ble mottatt med stående applaus fra de over 100 deltakerne på landsmøtemiddagen i Hotel Britannia, Trondheim. Jan Erik Pettersen var tilstede, mens Knut Helge Lundeby deltok digitalt på storskjerm.
Hele bransjen gratulerer! Foreningen har fra tidligere ytterligere ett æresmedlem, Håvard Grjotheim.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: