Næringsfiendtlig samferdselspolitikk rammer grafisk

PUBLISERT: 25 august 2011
OPPDATERT: 25 august

NSBs godsselskap, CargoNet, finner det i disse dager påkrevet å alarmere regjeringen og alle brukere av skinnebasert transport i Norge. Selskapet varsler nedlegging av en rekke godsterminaler og togstrekninger, på grunn av manglende punktlighet – som igjen skyldes manglende utbygging og vedlikehold fra Jernbaneverkets side.

Regjeringens løfte om en fordobling av godskapasiteten på bane, virker nå som en heller dårlig vits. Det motsatte skjer. En direkte følge kan bli at veinettet belastes med rundt 100 000 ekstra vogntog, noe som både er en trussel mot miljøet og en skikkelig utfordring for de som står for veivedlikeholdet.

God samferdsel er en nøkkelfaktor for alle som driver butikk i Norge. I den grafiske bransjen er punktlighet en kritisk faktor, og alle deler av bransjen rammes når transporten svikter. Tømmer skal til papirfabrikker, papir skal til grossistlagre og trykkerier, ferdige trykksaker skal til kunder og distributører.  Kan vi ikke stole på toget, velger vi bilen, som er langt mer forutsigbar. Toget kan ikke svinge utenom et ras eller ta en omvei for å passere en ulykke. Og så lenge vi har én banestrekning som går fra sør til nord, er toget fortapt hvis banen må stenges. Hadde vi hatt en Solørbane med strøm, kunne denne vært redningen i situasjoner som de vi nylig har opplevd med flom og ras i Gudbrandsdalen. Men det har vi ikke.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa skal slippe å få skylda for all elendigheten i tog-Norge. Det vi ser nå, er resultatet av 50 års unnfallenhet i samferdselspolitikken fra mange regjeringer. Utrolig nok har ingen sett behovet for vedlikehold og utbygging av skinner, tuneller, bruer og kjøreledninger. Ingen har reagert på tall som viser at Norge har Europas tregeste tog. Vi er litt raskere enn Albania og Tyrkia, men for øvrig går alle europeiske togselskaper oss en høy gang. Da NSB og Jernbaneverket skilte lag i 1996, var intensjonen at NSB skulle kjøre tog mens Jernbaneverket skulle eie og drifte jernbanenettet. Fra 1996 til 2008 ble vedlikeholdsbudsjettet halvert.

Fornyelsesraten er et tall som sier noe om vedlikehold. Tallet forteller hvor stor del av et anlegg som erstattes av nye komponenter. Hvis fornyelsesraten er på fem prosent, så er hele anlegget fornyet i løpet av 20 år. I Jernbaneverket har fornyelsesraten de siste årene sunket til 0,5 prosent. Det vil si at det tar 200 år før alt er fornyet. Så det blir nok gode tider for trailersjåførene i årene som kommer. Og litt flere samvittighetskvaler for de av oss som er Miljøfyrtårn, Svanemerket osv. Distribusjon er en vesentlig faktor for det aktive miljøarbeidet i den grafiske industrien.

De tillitsvalgte i Jernbaneverket mener at en effektiv opprustning krever penger, planlegging og dyktige medarbeidere. Det fins blant annet i dag ingen jernbanefaglig utdanning på masternivå i Norge. Hvis det er en viktig del av løsningen, bør den snarest komme på plass.

 

Før toget går for alvor. Vi er farlig nær.

 

Lasse Andreassen

Redaktør

Les videre

Satser 100 millioner på nytt etikettrykkeri

I den lille byen Kattarp, en drøy kilometer nord for Helsingborg skjer det noe merkelig. På en idyllisk gård kranset av eple- og pæretrær bygges et helt nytt etikettproduserende selskap fra bunnen av, og det investeres mye penger.
NicEtikett

Langsom overgang til Kong Charles pengesedler

Det er et veldig godt bilde på betydningen av sedler i det moderne samfunn når Bank of England presenterer de nye sedlene med portrettet av kong Charles den tredje.
britisk-pund

Folie for tøffe tak

Hexis har utviklet en folie for virkelig tøffe tak. Den er betydelig tykkere enn de vanlige og har en veldig sterk heftemasse. Tilhørende laminat beskytter slik at trykket ikke blir skadet på for eksempel crossmotorsykler eller arbeidsmaskiner i tøffe miljøer.
2

Agfa sluttfører oppkjøp: ”Et stort skritt”

Agfa-gruppen kunngjorde under FESPA at oppkjøpet av britiske Inca Digital Printers er fullført, etter at det ble godkjent av konkurransemyndighetene. Et oppkjøp som ifølge selskapet skal være en vekstmotor innen digital høyhastighetstrykk i markeder med emballasjetrykk og innen visuell kommunikasjon.
IMG_7281

Siste nytt

Handel på Drupa: RK Grafisk først i Norge med kjempemaskin fra MGI

RK Grafisk styrker sine muligheter til foredling med partiell lakk og varmfoliering ved å investere i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Handelen ble gjort på Drupa og installasjonen blir den første i Norge.
KM RK Grafisk

Stor skjærebordspesial: Bordene blir større og mer automatiske

Skjærebord finner veien inn i stadig flere grafiske bedrifter. Flatbed-skjæreteknologien rommer så mange muligheter for etterbehandling av spesielle medier, og effektiviteten og automatiseringen vokser raskt.
cut_02

Produktregn hos jubilerende Plockmatic

Plockmatic stiller med rekordmange nye produkter under årets Drupa. Ikke minst en ny generasjon av den trofaste Morgana DigiFold som har fått tillegg av Ultra.
Plockmatic-1-1024x683

Ricoh: "Alle vil se utviklingen på inkjetsiden"

Bli med Sign&Print på en omvisning blant raske jaguarer, ørner og kraftige drager på Drupa-messen. Hva snakker vi om? Ricohs nye maskinavatarer selvfølgelig!
ricoh-DSC0676