Statsbudsjettet: Blandet fornøyelse for den grafiske bransjen og mediebedriftene

Statsbudsjettet ble lagt fram i dag, og det er ikke kommet reaksjoner fra den grafiske bransjen ennå. Det er trolig fordi det fremkommer lite nytt av stor betydning for bransjen. Økt satsing på veinettet og togtrafikken er kanskje det mest positive, men det er ingen grunn til å vente en revolusjonerende oppgradering av veinett og jernbane med det første. Til det er økningene altfor beskjedne. Vi må dessverre belage oss på å leve med samferdselsforhold på Albania-nivå i mange år enda, siden vi ligger så håpløst mange år etter med utvikling og vedlikehold. Alternativet er å øke bruken av oljeinntektene ved å endre handlingsregelen, noe som kanskje burde være mulig nå som vi akkurat har funnet olje nok til nye 40 år med utvinning på kontinenStalsokkelen.

Mediebedriftene har derimot gitt lyd fra seg i dag. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) uttrykker skuffelse over en reell nedgang i produksjonstilskuddet i en fersk pressemelding. Årets forslag er mindre enn den prosentvise økningen i Kulturdepartementets ramme og mindre enn økningen i budsjettrammen for produksjonstilskudd fra i fjor til i år.

– Vi har hatt mange år uten reell utvikling, fire år med hvileskjær. Nå må nye virkemidler på plass, sier leder i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Are Stokstad, som understreker at det haster med en oppfølging. Et enkelt grep som å gjøre pressestøtten plattformnøytral burde vært gjort nå. Små midler kan utrette viktige forbedringer for kvalitetsjournalistikken og samfunnsdebatten, sier han, med henvisning til at bare papiravisene mottar tilskudd. Det er vel sant å si en litt utdatert tankegang. Årets budsjett mangler tempo. Transformasjonen i mediebransjen skjer nå, og da kommer virkemidlene for sent, er budskapet fra MBL.

En legende er borte

Man skal være forsiktig med å bruke store ord, men i dag må det være lov til å si at en epoke er avsluttet. Apples grunnlegger Steve Jobs døde i går. Apples teknologi og design har på mange måter snudd den grafiske bransjen på hodet i løpet av to-tre tiår. Steve Jobs´ ideer har endret vår arbeidsmåte og innvirket på våre liv. Ikke alle vil takke ham for det, men alle vil nok kunne si seg enige i at Jobs har vært en av verdens viktigste industriskapere de siste årene. Hvil i fred, Steve Jobs.

Vil du ha besøk av AGI?

Neste utgave av AGI kommer i slutten av november. Temaet vil være ferdiggjøring og etterbehandling. Undertegnede tar seg mer enn gjerne en tur ut i nasjonen for å lage en sak på en bedrift som har noe nytt, nyttig eller interessant å vise/fortelle om dette emnet. Send meg i så fall en e-post på lasse@agi.no. Den kan for øvrig også brukes av alle andre som har noe nytt å meddele.

I mellomtiden; god lesning av de siste nyhetene!

 

Med hilsen

Lasse Andreassen

Redaktør

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Konica Minolta: Emballasjetrykk i korte serier

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressebilder

Flaggskipet for arkmatet tonerproduksjon i store volumer og en kompakt inkjetprinter for printing på emballasje av bølgepapp «on demand» i korte serier. Begge disse vil bli demonstrert i Konica Minoltas utstilling på Sign & Print Scandinavia.

Publisert av: