Skyter Posten seg selv i foten?

Posten har varslet en portoøkning på 15 prosent fra nyttår. Det rammer blant annet fagpressen kraftig. Enkelte tidsskrifter hevder med styrke at deres kostnader vil øke med 60 – 70 prosent hvis portoøkningen blir en realitet, selv om Posten argumenterer med at økningen kun blir 30 – 60 øre per eksemplar.

Svært mange utgivere vurderer derfor andre alternativer i disse dager. Ett alternativ er å finne andre distributører som kan bringe forsendelsene ut til abonnentene til en akseptabel pris. Det er ingen uproblematisk løsning, siden Posten har hatt monopol på disse tjenestene i flere mannsaldre. Ingen kan derfor per i dag matche deres distribusjonsnett. Det andre alternativet er å legge ned papirutgavene og konvertere til digitale publikasjoner. Det er et sannsynlig scenario. På den nylig gjennomførte Fagpressedagen antydet over 25 prosent av bladene at de vurderte denne reaksjonen. Det er ikke til å undres over. LO Media, som utgir en rekke trykte blader, vil for eksempel få en distribusjonskostnad på 20 millioner kroner neste år med de nye takstene, mens trykkingen beløper seg til 12 millioner. Det skurrer litt.

Gjennomføres denne økningen, rammes ikke bare Fagpressen og andre magasinutgivere. Den grafiske bransjen får seg et også solid slag i ansiktet. Produksjon av aviser, blader og tidsskrifter utgjør en stor andel av omsetningen for svært mange trykkerier. Dersom disse oppdragene forsvinner, kan man telle de mulige mottiltakene på to fingre. Det mest opplagte er protest og aksjon mot monsterportoen. I så fall må det skje raskt og kraftig. Det andre alternativet er å konvertere til elektronisk publisering fortere enn svint. Da skyter også Posten seg selv i foten så det virkelig svir.

Den grafiske bransjen har de beste forutsetninger for å tilby produksjon for lesebrett og andre elektroniske medier, men det begynner å haste. Mange folk i mange bransjer kan data og de klarer sikkert å sikre seg elektroniske tidsskriftoppdrag på grunn av det. Men bare den grafiske bransjen kan de grafiske fagene.

Den kunnskapen er det bruk for, også i luftrommet.

 

Lasse Andreassen

Redaktør

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *