Digitalisering i produksjonsindustrien og hvordan finans kan muliggjøre transformasjon

I Norge har vi en lang industrihistorie som viser hvordan vi har lært å dra nytte av ressursene vi har for hånden, samt tilpasse oss endringer. Også utenom olje- og gass sektoren har vi en solid rekke med produksjonsbedrifter i industrien som utgjør en viktig del av norsk økonomi.

Artikkelen er skrevet av Petter Winzer Falch, Teamleder –salg, Siemens Financial Services, Norge

Produksjonsindustrien står for rundt 9 prosent av BNP i fastlands-Norge, hvorav maskiner og transportmidler produsert av maskinindustrien bidrar med rundt 49 milliarder kroner til Norges eksportinntekter (1). Dette inkluderer store maskiner og kontormaskiner samt telekommunikasjon, datautstyr med flere. Å beholde en industriell base i Norge er viktig. Det kan digitalisering av industrien hjelpe med.

Produksjonsvirksomheter i industrien krever nøyaktig og spesialisert verktøy og maskineri for å kunne lage produkter av høyest mulig kvalitet. Økt automatisering, digitalisering, og tilkobling av produksjonsprosesser bidrar til økt produktverdi ved å forbedre kostnadseffektivitet og kvalitet, og det gir en økt tilpasningsevne. Men den raske teknologiske utviklingen i Internet of Things (IOT) fører også til at innovasjonssykluser akselerer, noe som krever betydelige økonomiske investeringer fra produsenter. Original Equipment Manufacturers (OEM-bedrifter) er i en førsteklasses posisjon til å aktivere og akselerere investeringer i IOT ved å levere ny teknologi og samtidig tilby fleksible og bærekraftige finansieringsløsninger.

Automatisert utstyr kan hjelpe produsenter med å spare penger, tid og energi ved å tilby fullt integrerte løsninger, som kan analysere produksjonsmønstre, benytte prediktiv modellering basert på tidligere produksjonsprosesser og sette i gang forebyggende service på utstyr. Ved å aktivere en mer effektiv produksjonsprosess, optimalisere ytelsen og redusere energiforbruket, kan IOT i produksjon hjelpe selskaper med å redusere kostnadene mens de tilfører verdi til produktene. Industrien gjenkjenner behovet for å oppgradere og digitalisere og at dette er avgjørende for fortsatt vekst og suksess.

Om man kan forutse den neste feilen på maskiner eller utstyr, så er det mye å vinne. Prediktivt vedlikehold bygger på avanserte data-algoritmer for å forutse kommende problemer. Slik reduseres nedetid, samtidig som produksjonsutstyrets levetid forlenges. Dette kan for mange produksjonsbedrifter bety en betydelig reduksjon av vedlikeholdsutgifter.

Norsk industri har et godt utgangspunkt for å utnytte mulighetene i denne “digitale revolusjonen”. Innføringen av robotutstyr som er i stand til å arbeide sammen med dyktige medarbeidere har tillatt menneskelig arbeidskraft å være fokusert på verdiøkende områder, noe som fører til en mer effektiv og produktiv anvendelse av kunnskap og ferdigheter. Fremover-tenkende selskaper drar også nytte av additiv produksjon eller 3D-trykkteknologi, som lar produsenter levere nye produkter til markedet i et raskere tempo (2). Ikke bare kan produsenten dra nytte av automatisering, men selskaper lokalisert langs verdikjeden kan også forbedre sine prosesser gjennom tilkoblinger og IOT.

Mat- og drikkevareindustrien tilbyr et eksempel på potensielle fordeler ved teknologisk innovasjon langs forsyningskjeden. Sporing av matvarer gjennom hele produksjonsprosessen for eksempel, kan informere produsenter om kvaliteten og tilgjengeligheten til produkter på forhånd, slik at de kan tilpasse produksjonsprosessen (3). I tillegg kan holdbarheten forbedres ved overvåking av leveringstider og vurdering av tilbud og etterspørsel fra gård til marked. Å benytte automatisert teknologi i forsyningskjeden betyr at avfall reduseres og produktiviteten øker ved at det skapes en mer effektiv produksjonspraksis.

Behovet for å henge med og klare å holde en konkurransedyktig posisjon har imidlertid også skapt et press med å skaffe ny teknologi eller oppgradere eksisterende utstyr. Noen produsenter mangler nødvendig investeringsbudsjett og er bekymret for løpende kostnader (4). OEM-bedrifter og deres kunder ønsker derfor i økende grad å diversifisere finansieringsalternativene sine og få tilgang til fleksibel og gjennomsiktig finansiering. Med integrert finansiering er OEM-bedrifter i en konkurransedyktig posisjon for å introdusere kundene sine for finansieringsteknikker som trekker på forskjellige kilder. De er enkle og fleksible å tilrettelegge, er tilpasset deres behov, bidrar til gjennomsiktig økonomisk planlegging og er påviselig pålitelige og bærekraftige på lang sikt.

Betal-til-bruk eller tilgang til finansieringsteknikker som leasing og betaling for utfallsavtaler er effektive alternative metoder for finansiering av utstyr og teknologiinvesteringer og oppgraderinger, fordi besparelser eller gevinster som gjøres ved bruk av teknologien er med på å betale de månedlige kostnadene. Disse finansieringsordningene gir sluttkunder muligheten til å spre kostnadene for utstyret over en forhåndsavtalt periode og dermed fjerne behovet for en stor innledende betaling. Ettersom finansierings-fasiliteten er sikret helt eller stort sett på eiendelen som finansieres, reduseres behovet for ytterligere sikkerhet.

OEM-bedrifter kan selv utnytte disse fordelene for å drive salg, ved å integrere finansieringsteknikkene i det samlede tilbudet og hjelpe kundene sine med å investere i ny teknologi. Og med spesialistfinansleverandører som har en inngående forståelse av de finansierte maskinene og/eller komponentene, samt forretningsmodeller, er det fullt ut mulig for OEM-bedrifter å vurdere de forretningsfordelene og risikoen som er forbundet med oppkjøpet og gjøre et pålitelig estimat av avkastning på investering.

Ettersom produsenter nå krever økonomiske ordninger som inkluderer de totale eierkostnadene, har OEM-bedrifter som tilbyr en integrert finansieringsløsning til sine egne kunder potensialet til å forbedre tilbudet og forbli konkurransedyktige. På den måten kan bedriftene være sikre på at de kan fortsette å bidra sterkt og beholde en solid og fremovertenkende industriell base i Norge som bygger på kvalitet og smarte løsninger.

(1)  Regjeringens hjemmeside, Næringsliv I Norge, Strukturen av den norske økonomien
(2) Plastic news research, Injection Molding Automation & Technology, January 2017
(3) Raconteur, Why the food and drink sector needs to digitalise now, September, 2017
(4) Siemens Financial Services, Investing in Success, April 2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Kandrup Boktrykkeri har blitt 40% raskere i innkjøringen på offset

Tekst: Søren Winsløw |

Kandrup Bogtrykkeri A/S byttet nylig til Agfas prosessfrie trykkplate Eclipse. Dette har manifestert seg i en rekke håndgripelige produktivitetsforbedringer. Samlet sett har det medvirket til å øke innkjøringshastigheten samt redusert såvel søppel som nedetid på grunn av rengjøring.

Publisert av: