Spår nedgang i personalisert markedsføring

Det amerikanske analyse- og rådgivningsfirmaet Gartner har i desember 2019 utgitt rapporten «Predicts 2020: Marketers, They’re Just Not That Into You». I denne forutsier de at 80 % av alle de markedsførere som har investert i personalisering vil oppgi denne innsatsen innen utgangen av 2025. Det skjer enten på grunn av mangel på dokumentert avkastning eller utfordringene med kundedatastyring eller begge delene.

– Personlige data har lenge vært det drivstoffet som styrer markedsføring i alle faser av kundereisen. Vi er konstant drevet til å finne nye former for drivstoff og tenke ut nye måter å utnytte disse på, sier Charles Golvin, senior analytiker i Gartner. Men utfordringen har imidlertid ikke oppfylt markedsførernes ambisjoner. I noen tilfeller har det til og med gitt negative ringvirkninger ved at forbrukerne både direkte og indirekte avviser tilbyderens tilnærmelser.

Forbrukertillit, lovgivning og teknologi arbeider imot
Den fortsatte nedgangen i forbrukernes tillit, økt offentlig og lovgivningsmessig kontroll samt sporingsbarrierer utviklet av forskjellige teknologivirksomheter reduserer mulighetene for suksess. Mens personalisering i dag utgjør omkring 14% av markedsføringsbudsjettet, nevner flere enn hver fjerde markedsansvarlige teknologi som en viktig hindring for personalisering.

– Forbrukerne har utviklet en stadig større uvilje mot markedsførernes bestrebelser på å omfavne dem, forteller Charles Golvin. – Deres stadig mer rotede e-post reklamer og underretningssentra på mobiltelefonen kan få dem til at ignorere selv den mest omhyggelig personaliserte meddelelse. Markedsføringsfolk må virkelig finne opp på nytt de grunnleggende prinsippene før de investerer i personaliseringsteknologi.

Av andre forutsigelser rapporten kommer med kan nevnes:

  • I 2022 vil 25% av marketingavdelingen ha en dedikert adferdsforsker eller etnograf som en del av deres heltidsansatte.
  • I 2023 faller budsjettildelingen til influenser-marketing med en tredjedel, da forbrukerne fortsatt mister tillit til varemerker og influensere de ikke kjenner.
  • I 2023 vil en tredjedel av alle brand-PR-katastrofer være resultatet av dataetikkfeil.
  • I 2024 vil kunstig intelligensidentifikasjon av følelser påvirke mer enn halvparten av de online reklamene du ser.

Du kan lese mer og kjøpe rapporten herfra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.