Barn og unge fikk fysiske blader til jul

Første nummer av Donald Duck & Co i 2020

Oppmerksomhet rundt en undersøkelse om barns lesevaner har i det siste fått danske besteforeldre til å begynne å bestille abonnementer på blader til sine barnebarn til jul.

Det var organisasjonen ePIRLS som i 2016 sto bak en internasjonal undersøkelse fra 2016 om skolebarns leseferdigheter og betydningen av at skolene benytter digitale enheter mer og mer. Undersøkelsen konkluderer med at det har en negativ innvirkning på barns leselyst, leseferdigheter og motivasjonen til å lese. Da undersøkelsen var gjenstand for ny medieoppmerksomhet i fjor høst, ga det ringsvirkninger for salget av abonnementer.

Hos det danske firmaet Bladkiosken som selger abonnementer på blader kan man tydelig merke at undersøkelsen og dennes konklusjoner har gjort foreldre og besteforeldre urolige. Siden oktober har Sanne Gleerup, innehaver av Bladkiosken, fått mange telefonhenvendelser fra bekymrede foresatte og besteforeldre som ønsker å bestille abonnement på et fysisk blad i julegave til barn og barnebarn.

– Jeg vil kalle det vi har opplevd i den tiden for en telefonstorm. Ofte bestiller våre kunder de fysiske magasinene online, men mange har ringt oss i desember. Det er især bekymrede besteforeldre som vil sikre seg at barnebarna får lesestoff i bokform eller som magasin til jul, sier Sanne Gleerup.

Undersøkelsen og den etterfølgende stigende interessen for fysiske magasiner viser ifølge Sanne Gleerup, at man skal vokte seg for å avskrive bøker og fysiske magasiner helt fra barnas hverdag.

Finn en balanse mellom det digitale og det fysiske
Professor ved Danmarks Pedagogiske Universitet, Jeppe Bundsgaard forklarer i en uttalelse til Politiken høsten 2019 at man skal ta den nye undersøkelsen alvorlig. Men det betyr ikke at man skal være redde for at barna bruker digitale plattformer, for det er også viktig at de blir dyktige til å benytte digitalt innhold, men man skal finne en balanse, ettersom det er viktig for lesningen generelt, at den også skjer i papir.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Kandrup Boktrykkeri har blitt 40% raskere i innkjøringen på offset

Tekst: Søren Winsløw |

Kandrup Bogtrykkeri A/S byttet nylig til Agfas prosessfrie trykkplate Eclipse. Dette har manifestert seg i en rekke håndgripelige produktivitetsforbedringer. Samlet sett har det medvirket til å øke innkjøringshastigheten samt redusert såvel søppel som nedetid på grunn av rengjøring.

Publisert av: