Skoleverket favoriserer digitale løsninger til tross for at forskningen viser at papir er best

I en artikkel før jul retter magasinet Kapital søkelyset mot innkjøpet av læremidler i skolen. På fire år fra 2015 til 2019 økte digitalandelen fra 11 til hele 34 prosent. Forskning tilsier imidlertid at innlæring er mye bedre når man leser fra papir enn fra digitale medier. Hva er det som gjør at skoleverket ikke lytter til forskning i dette spørsmålet?

Artikkelen i Kapital springer ut fra en artikkel i Aftenposten i oktober med overskriften «Bærum-skoler velger bort bøker. 7-åringen bruker bare iPad til lekser». I artikkelen er en frustrert mor intervjuet om saken. Hun sier bl.a.: «Jeg er ikke imot digitalisering. Tvert imot synes jeg det er kjempeviktig å lære digitale verktøy. Men jeg skulle ønske det var blitt gjort mer forskning før de satte barna på dette kjempeeksperimentet.»

Men det viser seg at ikke bare er det foretatt forskning på dette feltet, det er en hærskare av forskning som foreligger nettopp om hva som er best av digitalt og papir. Konklusjonen er ganske entydig og klar i de forskningsrapporter som foreligger. Tilegnelsen av innholdet er signifikant bedre på papir enn digitalt. Dette gjelder uavhengig av alder, og uavhengig av om det dreier seg om lettlest stoff eller stoff som skal forstås og settes i sammenheng med annet. En nærliggende forklaring på hvorfor papir er bedre enn skjerm, er at det er lettere å bli distrahert av «eksterne» forhold når man bruker skjerm. Da skal man scrolle og kanskje bruke tastatur, og har lett for å drive multitasking. Men dette er ikke hele sannheten. Flere forskere påpeker at lesning på papir tar i bruk romoppfatningsevnen og det taktile nervesystemet – berøringssansene – på en helt annen og mye mer omfattende måte enn ved den “flate” lesningen på skjerm. Dermed er mer av hjernen engasjert ved lesning på papir, og det dannes og erindres bilder og følelser av hvor på siden eller i boken noe bestemt befinner seg, samtidig som det er mye lettere å finne frem referansesteder – både mentalt og fysisk.

Man kan da spørre seg hvorfor digitale læremidler vokser så kraftig på bekostning av papirboka?

Kapital siterer forfatter Gaute Brochmann, som i sin bok «De digitale prøvekaninene» skriver følgende: –Det har vært utrolig liten vilje [blant skolemyndighetene] til å ta forskningen inn over seg. Det har vært en sterk ideologisk tro på digitalisering – koste hva det koste vil. Det er veldig lett å akseptere alt som er nytt, bare fordi det er nytt. Det er veldig utrendy å tenke at ting var bedre før. Man kan ikke si noe negativt om skjerm uten å tråkke på tær.

Artikkelen i Kapital finner du her (Papir eller skjerm. Hva er best?)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: