Canon samler interntrykkeriene til forum

I Canons ImageFACTORY blir det anledning til å se nærmere på ulike materialer, printmetoder og teknologi. Foto: Canon

17. november inviterer Canon til et spennende forum for interntrykkeriene. Her avlives noen myter om papirets miljøpåvirkning og deltagerne kan blant annet glede seg til et innblikk i Politihøgskolens grafiske utfordringer.

Canon har et godt grep om interntrykkeriene, mye fordi de har opprettet en egen nettverksgruppe for hustrykkerier, eller interne grafiske sentre. Medlemmene er fra alle bransjer, både privat og offentlig sektor, med det til felles at de har en intern avdeling for produksjon og håndtering av trykksaker. Fagmøter, idéutveksling, webinarer, besøk hos produksjonsbedrifter og andre steder som gir inspirasjon, egen inspirasjonsside på Facebook, alt dette og mer til får medlemmene av nettverksgruppa, som ledes av Berte Kristensen i Canon. Hun ønsker at Canon også skal bidra til å styrke interntrykkerienes posisjon i bedriften eller organisasjonen sin.

– I Canons nettverksgruppe for interne grafiske sentre prioriterer vi inspirasjon gjennom erfaringsutveksling og faglig oppdatering. Det er blitt godt mottatt gjennom mange år, og vi ser at medlemmene setter pris på de ulike aktivitetene i nettverksgruppen. Etter halvannet år med koronabegrensninger gleder vi oss til å samles fysisk igjen, sier Berte.

Til forumet 17. november har Berte og Canon satt sammen et variert program som bør gi noe for alle som er opptatt av å styrke posisjonen sin som interntrykkeri.

Program 17. november, Canon Norge, Hallagerbakken 110
11:00 Papir – det miljøvennlige alternativet!
Vi ser nærmere på fakta om papir og miljø og hva vi kan gjøre for å markedsføre papiret som et miljøprodukt.
Magnus Thorkildsen, Grafkom
12:00 LUNSJ
12:45 Hustrykkeri som verdiskaper når vi skal tilbake til den nye hverdagen.
Ole-Bengt Moe, Moementum
13:30 Inspirasjon – nye muligheter – trender
Bjørn Frantsen, Professional Print Canon
Sverre Hagerup-Nielsen, Quadient
14:00 Åpen runde på Canon imageFACTORY
Medier, printerløsninger, etterbehandling, storformat, applikasjoner
15:00 Erfaringer fra interntrykkeri på Politihøgskolen
Hva var utfordringen?
Hva ble oppnådd?
Endringer og forbedringer

Arrangementet avsluttes ca kl. 15:30

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: