Bærekraft gjennom teknologisk innovasjon

Epson jobber for å redusere miljøpåvirkningen til kundene sine. Det japansk-baserte selskapet øremerker 770 millioner euro til transformasjonen mot bærekraft det kommende tiåret.

Dette vil inkludere investeringer i avkarbonisering og lukkede ressurskretsløp (og maksimering av ressursbruk) internt. Eksternt kommer Epsons innovasjon til å redusere kundenes miljøpåvirkning og de vil utvikle nye produkter som i seg selv er bærekraftige.

Bærekraft – engasjement
I 2021 har Epson forpliktet seg til, innen eller før:

  • 2030 – skal redusere utslippene slik at de stemmer overens med målene for 1,5 graders oppvarming
  • 2023 – oppnå 100 % anvendelse av fornybar energi i all forretningsdrift
  • 2025 – målreduksjoner i direkte (19 %) og indirekte (44 %) utslipp
  • 2030 – oppfylle FNs bærekraftsmål – legg til målene 1, 2 og 16 til sine forpliktelser innen 2021 og sikre at alle 17 FNs bærekraftsmål nå er dekket
  • 2050 – bli «CO2-negativ» og fri for ressurser fra undergrunnen (f.eks. olje, metall)

I løpet av 2021 har Epson:

  • blitt inkludert på CDP-plattformens globalt publiserte A-liste for ideelle organisasjoner – og valgt som global leder i forsyningskjeden for andre år på rad
  • blitt en del av RE100-initiativet gjennom selskapets satsing på 100 prosent elektrisitet produsert fra fornybar energi
  • startet drift i henhold til ISO 9001 og 14001 standarder
  • blitt inkludert i FTSE4Good Index-serien for 18. år på rad

Det er ingen tvil om at miljø blir et større og større satsingsområde for både leverandører, produsenter og forbrukere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: