Grafisk Utdanningsfond støtter lærlingplasser

Et tilskudd på 10 000 kroner venter på grafiske bedrifter som gir elever i VG1 og VG2 en mulighet til å prøve ut lærefaget grafisk produksjonsteknikk. Styret i Grafisk Utdanningsfond ønsker med dette å stimulere interessen for en yrkeskarrière i grafisk industri.

Yrkesfaglig fordypning (YFF) gir bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger, en mulighet til å bli bedre kjent med aktuelle kandidater. YFF blir også kalt utplassering eller praksis i bedrift. Det vanligste er å tilby YFF for elevene på Vg2 Industriteknologi, men det er også mulig å tilby dette for spesielt interesserte elever allerede på Vg1.

Elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få dessuten en mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Meningen er at elevene skal få har en mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av bedriften som læringsarena.

Elevene skal ikke ha lønn for oppgavene de utfører i bedriften og de er forsikret av skolen de går på.

Omfanget for yrkesfaglig fordypning for Vg2-elever er 253 årstimer, dvs. ca. 25 % av opplæringen. I gjennomsnitt betyr dette i overkant av én dag i uka i løpet av skoleåret. Disse dagene kan organiseres på ulike måter i samarbeidet mellom bedrift og skole, f. eks. 1 – 3 dager i uka over en tidsbegrenset periode.

Det skal lages en lokalt tilpasset opplæringsplan for YFF basert på læreplanen. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon vil utarbeider eksempler på slike planer.

Læreplan i grafisk produksjonsteknikk Vg3 / opplæring i bedrift
Grafisk produksjonsteknikk er et fag som bidrar til å formidle informasjon, kunnskap, nyheter, underholdning, kultur, reklame og andre medieprodukter i alle typer trykte medier. Faget skal fremme kvalitativ og innovativ utvikling av visuell kommunikasjon knyttet til grafiske produkter. Det skal legge grunnlag for yrker innen produksjonsforberedelser, produksjonsprosesser, fargevurdering, materialvalg, etterbehandling, pakking og distribusjon. Videre skal faget bidra til å ivareta miljøet gjennom å resirkulere materialer og redusere utslipp.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til produksjonsforberedelser og valg av produksjonsmetoder. Betjening, drift og vedlikehold av maskiner og utstyr for produksjon, pakking og distribusjon av trykksaker skal stå sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen bidra til at den enkelte lærling utvikler sikkerhetsforståelse og evne til tverrfaglig samarbeid.

Opplæringen skal legge til rette for arbeid med ulike typer grafiske produksjonsoppdrag knyttet til maskiner og produksjonsutstyr i bedriftene. Videre skal opplæringen legge til rette for arbeid med kvalitetsforbedring, utvikling av nye produksjonsmetoder og nye, grafiske produkter. Opplæringen skal forberede lærlingen på et arbeidsliv med krav til dokumentasjon, effektivitet og omstilling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk.

For informasjon, veiledning, tilrettelegging og kurs kan du kontakte:
Rolf Wesenberg på rolf@opplaringssenteret.no og tlf. 905 99 784

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *