Norsk grafisk museum i full sving

Frivillig Karl Johan Hope demonstrerer Linotype settemaskin for elever. Foto: Anne Lise Norheim.

Lørdag 20. november åpnet IDDIS – en samlokalisering av Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum i Stavanger.

Norsk grafisk museum er nå samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum, med et helt nytt bygg i den gamle hagen til hermetikkmuseet. Eder Biesel Arkitekter vant i 2015 arkitektkonkurransen med skisseprosjektet «Møte i Gamle Stavanger», hvor de la stor vekt på å skape en ny og spennende møteplass for både besøkende og beboere i Gamle Stavanger. Norsk hermetikkmuseum har siden de stengte for publikum i 2019 vært igjennom en større rehabilitering av både bygningstekniske elementer og av utstillingene.

Hvorfor navnet IDDIS?
De samlokaliserte museene holder til i museumsanlegget IDDIS, som de deler med IDDIS Café & Brasserie. Adressen er Andasmauet 15, 4005 Stavanger. Iddis er det lokale stavangerske uttrykket for etiketter på hermetikkbokser. Ordet etikett ble på lokal dialekt til «iddikett», som siden ble forenklet til iddis.

De to museene Norsk hermetikkmuseum og Norsk grafisk museum deler en felles industrihistorie, da det nettopp var behovet for fargerike etiketter og emballasje for den voksende hermetikkindustrien som la grunnlaget for den sterke grafiske industrien i Stavanger.

På IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum kan du oppleve utstillinger om Stavangers viktige hermetikkindustri, og om menneskene som gjorde den stor. I nybyggets første etasje er det utstillinger om grafisk industri i Stavanger, og om skriftspråkets og trykkekunstens betydning for samfunnet. Trykkeriet i andre etasje viser hvordan en trykksak ble til i setteriet og trykkeriet, og til slutt gjort ferdig i bokbinderiet. På IDDIS finner du også museumskafeen IDDIS Café & Brasserie og en museumsbutikk.

Norsk grafisk museum
Norsk grafisk museum ble stiftet i 1991, og åpnet i 1993 utstillinger for publikum i en gammel hermetikklagerbygning i Sandvigå i Stavanger. Bygningen og området rundt ble senere omregulert til hotellutbygging, og i 2013 stengte museet for publikum og flyttet samlingene på magasin i påvente av nye lokaler. 20. november er nå museet i full sving igjen, og i museets andre etasje vil du finne et bredt utvalg av gamle trykkpresser, bl.a. håndtrykkpressen fra ca. 1850 og hurtigpressene fra Johanniberg og Heidelberg. Etasjen er innredet som et trykkeri, med håndsetteri, settemaskiner, trykkpresser, ombrekning og utskytning, korrektur og ikke minst bokbinderi. Opplev håndverkene i praksis, med verktøyene, maskinene, tradisjonene og prosessene!

Venneforening
Maskinene vil holdes ved like og driftes av Venneforeningen til Norsk grafisk museum, og vil ved oppsatte tider være tilgjengelig for demonstrasjon. Venneforeningen for Norsk grafisk museum er et forum for alle med interesse for grafisk historie, industri og kultur. Foreningens målsetting er å arbeide for å bevare kunnskaper om alle sider ved grafisk produksjon og kultur. Foreningen skal spre kunnskaper om disse emnene for å sikre at gjenstander og kunnskaper blir tatt vare på og verdsatt. Samtidig er det viktig å gi publikum en bedre forståelse av trykkefriheten og ytringsfriheten knyttet opp mot den grafiske evne til produksjon av publikasjoner.

Åpningstider:
Mandag Stengt
Tirsdag 11:00-15.00
Onsdag 11:00-15:00
Torsdag 11:00-19:00
Fredag 11:00-15:00
Lørdag 11:00-16:00
Søndag 11:00-16:00

Nettsteder: IDDIS / Facebookside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: