Overtar 07 Media og danner nytt stor-konsern

Bilde fra da Østfoldfirmaene Lundeby & Co Bokbinderi og Grafisk Ferdiggjøring fusjonerte 1. mai 2019. Nå fusjonerer Lundeby GF med 07 Media og Bodoni.

Bygger nytt kraftsenter innen grafisk produksjon, medietjenester og logistikk.

07 Media, Bodoni og Lundeby GF har inngått en avtale om å samle de tre selskapene i et felles konsern for å etablere et kraftsenter innen design, medietjenester, grafisk produksjon og logistikk.
Det nye konsernet får 358 ansatte i Fredrikstad, Hærland, Aurskog, Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, og vil omsette for rundt 690 millioner kroner. Konsernet skal bygge videre på de tre virksomhetenes sterke identitet og markedsposisjon, og sikre kundene et solid og bredt tjenestespekter.

Selskapet vil eies 50% av Mantel AS, 40% av Lundeby Eiendom AS og 10% av TEC AS. Disse familieeide selskapene har gjennom generasjoner drevet aktivt eierskap og entreprenørskap, noe som vil videreføres i den nye konstellasjonen. – Sammenslåingen gir rom for å tilby kundene en komplett verdikjede med gode, digitale løsninger, designtjenester og -produkter. Den gir også mulighet til å satse mer på logistikktjenester og utnytte frakt- og distribusjonsmulighetene bedre.

Den nye enheten er også bedre rustet til å sikre spennende arbeidsplasser i strategiske byer i Sør-Norge i årene som kommer, sier Bjarte J. Hordnes som blir konsernsjef i den nye enheten. Det nye konsernet vil også kunne tilby en sterkere og bredere designkompetanse og skape en stor og effektiv produksjons- og logistikkhub.

– Målet er å satse sterkere i logistikkmarkedet og utnytte mulighetene sentral beliggenhet på Østlandet gir. Stordriftsfordeler vil bidra til bedre lønnsomhet og bedre utnyttelse av kompetanse, lokaler og maskiner, sier Helge G. Lundeby som blir styreleder for det nye konsernet.

Dette er selskapene:

  • Bodoni ble etablert i 1914. Selskapet leverer tjenester knyttet til rådgivning, formgivning, grafisk produksjon og digital publisering. Dette omfatter blant annet kommunikasjon, merkevarebygging, design thinking, visuelle identiteter, sømløs interaksjon på nett/lesebrett/mobil/papir, trykkeritjenester og distribusjon/logistikk. Lundeby ble etablert i 1949, og har utviklet seg fra å være et tradisjonelt bokbinderi til å levere tjenester innen plastpakking, adressering, digital trykk og distribusjon/logistikk.
  • Lundeby er i ferd med å bli en av Norges ledende logistikkaktører. I 2020 kjøpte Lundeby Møklegaards Trykkeri AS i Fredrikstad. Lundeby har inngått avtale om drift av Bladcentralen fra sommeren 2022. Produksjonsanlegget flyttes inn i nytt bygg på 10.000 m² i Hærland.
  • 07 Media ble etablert i 2007, og er bygget opp rundt flere veletablerte virksomheter innen grafisk produksjon, webpublisering og design, med historie tilbake til 1940-tallet. I dag er 07 et fullservice kommunikasjonshus som leverer alt innen design, trykk, skilt og digitale tjenester til bedriftsmarkedet i Oslo, Aurskog og i Kristiansand.

En kommentar til “Overtar 07 Media og danner nytt stor-konsern”
  1. Hei bolde «grafikere»! Så fint å lese om dynamikk og nyskapninger i bransjen! Det tar jeg av meg hatten for, og håper at dere lykkes og vokser med dagens raske utvikling! Selv om det er mange år siden jeg besøkte bedriftene deres, følger jeg med fra sidelinjen, – og setter pris på set jeg leser her i dag!
    Vennlig hilsen fra Finn Andresen ( Eks. INGRAF og Fabritius/Strålfors)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: