Mangel på lærebøker i skolen

Illustrasjon: Pressefoto

Skolen satser digitalt og nå slår lærerne varsko, melder Nrk Sørlandet. Lærerne driver med piratkopiering for å dekke behovet for oppdatert undervisningsmateriale.

«Mangel på bøker fører til ukonsentrerte elever, dårligere leseforståelse og ulovlig kopiering,» slås det fast. – Både vi og elevene savner fysiske bøker hvor du kan bla opp og finne informasjon. I stedet må vi håndtere et konglomerat av nettsider som vi ikke vet om holder mål, sier kontaktlærer Marianne Homestad på Grim skole i Kristiansand til Nrk.  Hun har jobbet i skolen i 25 år. Mens de før hadde lærerbøker i alle fag, er ikke dette hverdagen lenger.

Og bøkene de har er ikke oppdaterte. Da de i høst fikk ny bok i samfunnsfag var ikke Utøya-terroren et tema. Boka ble laget før hendelsen for over ti år siden. Også i Trondheim og Tromsø har lærere og foreldre aksjonert. I Tromsø ble foreldrene så lei av papirkaos at de spleiset på nye norskbøker til barna.

Mye av frustrasjonen bunner i at utdaterte lærebøker ikke ble erstattet da den nye læreplanen kom høsten 2020. – Digitale hjelpemidler overtar i altfor stor grad. Det finnes ikke ressurser og foregår en snikdigitalisering i skolen, mener Karianne Sørtveit i Utdanningsforbundet. Hun sier mangelen på lærebøker gjør at lærere kopierer fra bøker og prøveeksemplarene fra forlagene, langt utover det som er lovlig.

Også elever har blitt intervjuet og de gir uttrykk for at de savner bøker.

Les mer hos Nrk Sørlandet. Også Grafkom.no har tatt opp tråden i denne saken.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.