Hvor vil du være i 2027?

Peter Ollén

Temaet for årets Sign & Print Scandinavia-messe var «Bransjen mot 2027». Årstallet ble valgt ut fra at det du investerer i nå, normalt vil bli avskrevet om fem år. Det du kjøper nå vil derfor påvirke hva og hvordan du kan produsere frem til 2027.

Faren ved investering er å se for mye på «Bransjen i 2022». Vi ser hvor vi har akutte flaskehalser som må tas tak i for å takle dagens produksjon. Når vi investerer lar vi valgene styres av de behovene som finnes i dag. Vi kan ha mye å gjøre fordi vi er for billige. Vi har ikke en skikkelig formening om hva det koster oss å produsere i forskjellige maskiner. I stedet for da å investere i det vi tjener godt på, investerer vi der det er mye å gjøre – men hvor marginene er elendige.

Ta et skritt tilbake, se på hvor du har dine aller beste marginer. Tenk på om det er mulig å få flere slike jobber. Øk prisene på det som har dårlig margin og prøv å styre kundene til det som gir bedre avkastning.

De store kundene ser på to ting – materialgjenvinning og ressurseffektivitet. De ønsker både å redusere mengden de produserer og bruke materialer som kan gjenvinnes. Ved gjenvinning har de også krav om at materialet kan gjenvinnes til det samme som det var før. At en plast kan gjenvinnes som energi i for eksempel en fjernvarmepanne, er ikke noe som regnes som et sirkulært materiale.

Hvorfor er det interessant å se på de store kundene, når de i tillegg til å presse prisene stort sett fokuserer på å redusere bruken?

Vel, fordi de store peker på hvor samfunnet er på vei. Ikea, H&M og Volvo tar valgene som etter hvert vil bli lovpålagt og som vil gi tilstrekkelige volumer til å være lønnsomme.

I dag finnes det teknikker for å produsere materialer som er betydelig mer ressurseffektive enn i dag. Det som mangler er tilstrekkelig etterspørsel til å øke volumet. Å justere produksjonsprosesser er svært kostbart og ingenting gjøres før produsenten ser at det etterspørres et tilstrekkelig stort volum.

Hvis du da ønsker å investere for å være riktig posisjonert i 2027, hvordan bør du tenke?

Inkjet vil fortsette å vokse. Ingenting tyder på at denne trykkemetoden vil være mindre viktig om fem år. På materialsiden er det imidlertid mye som tyder på et skifte til helt ny plast og totalt sett større volumer med trykt plast. Samtidig vil etterspørselen etter trykt papir avta litt. Selv om bruken av bioplast vil dobles i løpet av perioden, er det den fossile plasten som dominerer og det er her fokus vil være på sirkulariteten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: