Stiller krav til markedsføring i sosiale medier

Forbrukerombudene i de nordiske landene har utarbeidet et fellesnordisk standpunkt for hvilke krav som stilles til markedsføring i sosiale medier, for eksempel Facebook. I standpunktet slås det fast at næringsdrivende som bruker sosiale medier til markedsføring ikke skal spamme forbrukere. Det er heller ikke lov å rette direkte kjøpsoppfordringer til barn, og det må tydelig fremgå hva som er reklame.

Forbrukerombudene i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Færøyene og Island har gjennomført en felles undersøkelse av markedsføringen på sosiale medier. Formålet har vært å undersøke om markedsføringen bryter med eksisterende regelverk, og å skape tydelige retningslinjer for hva som er tillatt og ikke.

Arbeidet er nå avsluttet, og forbrukerombudene har blitt enige om et felles nordisk standpunkt. I standpunktet fokuseres det for det første på regelverket for å sende elektroniske markedsføringshenvendelser til forbrukere. I dag er loven slik at reklame via elektronisk post, for eksempel e-post og sms, krever at mottakeren på forhånd må samtykke til å motta reklame fra avsenderen. Forbrukerombudene i de nordiske landene gjør det nå klart at man anser at reklamehenvendelser i sosiale medier omfattes av loven. For enkelte reklamehenvendelser er det klart at det kreves samtykke på forhånd fra mottakeren, mens det for andre henvendelser kreves at man må ha mulighet til å kunne takke nei til framtidige reklamehenvendelser.

Noen av henvendelsene på f.eks. Facebook er man usikre på om er elektronisk post eller ikke, og om det dermed kreves forhåndssamtykke for å sende reklamehenvendelser. For å få en nærmere avklaring på dette, vil forbrukerombudene ta opp dette spørsmålet med EU-kommisjonen.

I standpunktet fremheves bl.a. også kravet om at det tydelig må fremgå hva som er reklame. I dag er loven klar når det gjelder reklameidentifikasjon i redaksjonelle medier, og det kan etter de nordiske ombudenes vurdering ikke gjøres forskjell for sosiale medier.

Forbrukerombudene har under undersøkelsen vært særlig interessert i markedsføringen som retter seg direkte til barn. Loven stiller strengere krav til markedsføringen som retter seg til barn, og det gjelder også for markedsføring i sosiale medier. Av særlig betydning er kravet om at det ikke skal rettes direkte kjøpsoppfordringer til barn.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *