Tar bedriftene feil av kundenes krav til bærekraft?

En ny markedsanalyse undersøker prioriteringene og forventningene til selskaper og kunder angående bærekraft og sosiale hensyn, nå og etter Covid 19-krisen. Rapporten søker å identifisere bedriftens aktiviteter, samt muligheter og trusler som skyldes forventningene til deres kunder og ansatte.

Studien ble utført i sommermånedene 2020 og er produsert av B2B International på vegne av Epson. Mer enn 4000 respondenter med base i Europa og Midtøsten ble spurt om deres initiativ og holdninger til bærekraft. Dette ble etterfulgt av en serie debattarrangementer som ble holdt i siste kvartal 2020 for å undersøke funnene i studien.

Poeng fra undersøkelsen:

  • Under Covid 19-krisen anså under en fjerdedel av europeiske og Midtøsten-selskaper bærekraft og sosiale spørsmål som en topp tre prioritet.
  • Dette var i motsetning til befolkningen generelt, der miljø- og sosiale spørsmål ble ansett som viktige av 71% (både blant kunder og ansatte).
  • Og 83% mener at miljømessige og sosiale konsekvenser av produkter og tjenester de personlig har kjøpt var viktige.
  • Både ansatte som jobber på kontoret og hjemmefra, nevnte at miljøfaktorer spiller en viktig rolle i produktene som blir gjort tilgjengelig for dem (70% mener at teknologier til hjemmearbeid bør være langtidsholdbare, energieffektive eller redusere avfall).
  • 81% av de ansatte uttalte at det er viktig for dem at deres arbeidsgiver støtter sosiale og miljømessige spørsmål.
  • IT-beslutningstakere leder an når det gjelder positiv miljøplanlegging for fremtiden. Dette vil utvilsomt støtte de selskapene som ønsker å prioritere disse problemene etter Covid 19-krisen, og som bedre vil tilpasse seg forventningene til kunder, ansatte og interessenter.
  • Regionale og generasjonsmessige forskjeller er tydelige, men et flertall er enige i at det er forretningsmessige fordeler med bærekraftige og samfunnsmessige tiltak.

Bærekraft nedgradert under pandemien
Det er forståelig at nytt press under Covid 19-pandemien førte til at selskapene omprioriterte. Dessverre ble bærekraft og sosiale spørsmål tilsynelatende lagt til side, med 76% som bekreftet at disse problemene ikke var i topp tre av forretningsprioriteringer. På den positive siden forventes fornyet fokus når krisen er over. 65% kunngjør at disse problemene vil bli viktigere i kjølvannet av Covid-19-krisen.

IT-produsenter planlegger mer bærekraft
IT-produsenter går foran når det gjelder positiv, fremtidig planlegging, med 79% som forventer at miljø- og sosiale spørsmål vil øke etter Covid 19-krisen. Dette kan kanskje forklares med at de har bedre innsikt i og kunnskap om de enkle teknologiløsningene som er tilgjengelige for dem, og er bedre i stand til å både implementere disse og spore deres innvirkning.

Forventet innvirkning på selskapets ytelse
Det er også mindre håndgripelige fordeler for selskaper som fortsatt er engasjert i miljømessig og sosial innsats, med 82% av beslutningstakere og 78% av ikke-beslutningstakere som tror at denne innsatsen kan ha en betydelig innvirkning på selskapets ytelse.

44% tror på en positiv oppfatning av selskapets merkevare
40% på høyere ansatt lojalitet
38% på større produktivitet
I tillegg forventer 86% av de som fokuserer på miljømessig og sosial innsats at virksomhetens inntjening vil øke det neste året / fem årene.

Som forbrukere eller kunder oppgir 83% av respondentene at for produktene og tjenestene de personlig kjøper, spiller miljø- og sosial innvirkning en viktig rolle. Også blant ansatte spiller disse faktorene en viktig rolle, ettersom 81% av de ansatte gjerne ser at disse faktorene støttes av arbeidsgiveren. En avgjørende faktor når det gjelder fremtidig planlegging av arbeidsstyrken.

Ansatte vil at det skal legges mer vekt på utstyr (hjemme og på kontoret), uavhengig av utstyrets alder.

Når det gjelder leverte produkter, vil de ansatte også se innsats for bærekraft, da 70% mener det er avgjørende at produktene enten er bygget for å vare, er energieffektive og / eller reduserer avfall.

Forskjellen mellom generasjonene er også tydelig. Når det gjelder forventningen om at sosiale og miljømessige spørsmål vil bli viktigere etter Covid-19-krisen, sier over 76% under 22 år og 71% i alderen 23-37 år at de gjør det, mens bare 55% av gruppen på 54 år og over mener det samme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.