Tags: Molvik


Molvik Grafisk trykker Sykkel-VM til hjertet

Det tradisjonsrike Bergenstrykkeriet Molvik Grafisk holder til i store og moderne lokaler i Hardangerveien 74 like ved Nesttun. Herfra skal de levere alt av trykksaker til Sykkel-VM, fra flyers og menyer til programhefter. Alle trykksakene Molvik skal levere til sykkel-VM vil være Svanemerket. Trykkpressen de bruker er en av verdens mest miljøvennlige, med lite svinn […]

Pro C9110 er nå installert hos Molvik

Ricohs flaggskip Pro C9110 er nå på plass hos Molvik Grafisk i Bergen. Viktige momenter ved avgjørelsen var kvalitet, hastighet og produktivitet. I tillegg var det viktig at maskinen kunne kjøre 400 g papir og at den kunne produsere 6- siders A4-foldere og liggende A4-hefter. – Vi har nå muligheten til å kjøre kartongtrykk med variable data. […]

Molvik over på arifiQ

arifiQ er nå tilgjengelig i norsk versjon og gjennom Agfa Graphics’ Thor Gudmundsen har Molvik Grafisk AS funnet det innovative svenske tilbuds- og ordreverktøyet. Prosessen har gått raskt. På to uker fra den første introduksjonen av arifiQ-verktøyet har Molvik Grafisk AS tatt beslutningen og er nå i gang. Med arifiQ kan selgerne, etter bare et […]

Molvik utgir eget blad

Det tradisjonsrike trykkeriet Molvik i Bergen er på hugget. De seiler i medvind for tiden, og oppdragene strømmer på. Likevel har de nå også startet opp produksjon av sitt eget ukentlige gratismagasin. Bladet «Ukens Visninger» utgis i samarbeid med meglerfirmaene i Bergen, og reklamesidene suppleres med redaksjonelt innhold som Molvik Grafisk selv produserer. – Vi […]